Documentation

LTOD_TO_DT

Název funkce

LTOD_TO_DT

Volání v ST

PROGRAM LTOD_TO_DT_DEMO
	VAR
		LTOD1: LTOD;
		DT1: DT;
	END_VAR

	DT1:=LTOD_TO_DT(LTOD1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LTOD Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní hodnota

Příklad použití