Documentation

TO_UDINT

Název funkce

TO_UDINT

Volání v ST

PROGRAM TO_UDINT_DEMO
VAR
UD1: UDINT;
R1: REAL;
END_VAR
UD1:=TO_UDINT(R1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup celočíselnou hodnotu vstupní hodnoty.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> UDINT Výstupní hodnota

Příklad použití

Příklad výpočtu

Vstupní hodnota round ( _TO_ ) floor ceil trunc
5.5 6 5 6 5
3.8 4 3 4 3
2.3 2 2 3 3
-2.3 0 -3 -2 -2
-3.8 0 -4 -3 -3
-5.5 0 -6 -5 -5