Documentation

TO_BCD_BOOL

Název funkce

TO_BCD_BOOL

Volání v ST

PROGRAM TO_BCD_BYTE_DEMO
VAR
BOOL1: BOOL;
U: UDINT;
END_VAR
BOOL1:= TO_BCD_BOOL(IN1:=U);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí konverzi celého čísla (ANY_INT) na logickou hodnotu (BOOL). Hodnotu 0 převede na FALSE, ostatní hodnoty převede na TRUE.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_INT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní hodnota

Příklad použití