Documentation

TO_LREAL

Název funkce

TO_LREAL

Volání v ST

PROGRAM TO_LREAL_DEMO
VAR
LI1: LINT;
LR1: LREAL;
END_VAR
LR1:=TO_LREAL(LI1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru reálného čísla.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní hodnota

Příklad použití