Documentation

LTOD_TO_LDT

Název funkce

LTOD_TO_LDT

Volání v ST

PROGRAM LTOD_TO_LDT_DEMO
	VAR
		LTOD1: LTOD;
		LDT1: LDT;
	END_VAR

	LDT1:=LTOD_TO_LDT(LTOD1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LTOD Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LDT Výstupní hodnota

Příklad použití