Documentation

TIME_TO_LTIME

Název funkce

TIME_TO_LTIME

Volání v ST

PROGRAM TIME_TO_LTIME_DEMO
VAR
LTIME1: LTIME;
TIME1: TIME;
END_VAR
LTIME1:=TIME_TO_LTIME(TIME1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru trvání času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LTIME Výstupní hodnota

Příklad použití