Documentation

LTOD_TO_TOD

Název funkce

LTOD_TO_TOD

Volání v ST

PROGRAM LTOD_TO_TOD_DEMO
	VAR
		LTOD1: LTOD;
		TOD1: TOD;
	END_VAR

	TOD1:=LTOD_TO_TOD(LTOD1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LTOD Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TOD Výstupní hodnota

Příklad použití